Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską.

 

W naszej Parafii

Najpóżniej 3 miesiące przed planowaną ceremonią Sakramenstu Małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z wymaganymi dokumentami i ustaliś termin rozmowy kanonicznej (tzw. protokołu).

 

 

Wymagane dokumenty: http://www.maurycy.parafia.info.pl/?p=main&what=142

Tegoroczny cykl katechez dla narzeczzonych rozpoczniemy w naszej Parafii 28 lutego 2021 r.

Katechezy odbywać się będą w niedzielne wieczory o godz. 20.00 w domu parafialnym (sala na dole).

Zapisy chętnych odbywają się podczas pierwszego spotkania.

W trakcie trwania katechez należy umówić się na osobne spotkanie ze spacjalistą życia rodzinnego z Porani Rodzinnej.

W kursie mogą uczestniczyć pary jak również pojedyncze osoby.

Certyfikatem potwierdzającym udział jest świadectwo nauk z podpisami.

Święta

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1890