Wszystkich, którzy od początku 2020 r. zamieszkali na terenie naszej parafii, zapraszamy do kancelarii Parafialnej w celu zapisania do Parafii.

Podczas osobistej wizyty należy przedstawić następujące dokumentu:
- aktualny dowód ososbisty,
- metrykę chrztu świętego z adnotacjami o przyjętych sakramentach,
- aktu ślubu z USC
- zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone przed duchownym (otrzymane w dniu slubu konkordatowego).

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów następuje zapisanie w kartotekach parafialnych. Jedynie w ten sposób możliwe jest uzyskanie wszelkich dokumentów, zaświadczeń i zgód wymaganych w innych kancelariach parafialnych.

 

Parafian, którzy z różnych przyczyn wyprowadzają się z obecnego miejsca zamieszkania na terytorium Parafii św. Maurycego serdecznie prosimy o poinformowanie o tym fakcie, w celu uaktualnienia spisu parafian.

 

Teren Parafii pw. św. Maurycego obejmuje ulice:

ul. Brzeska (nr 1-15, 2-12) 

ul. Dąbrowskiego

ul. Dworcowa

ul. Hauke-Bosaka

ul. Hercena

ul. Kniaziewicza

ul. Komuny Paryskiej

pl. Konstytucji

ul. Kościuszki (nr 77-165, nr 72-172)

ul. Krasińskiego

ul. Kujawska

ul. Łukasińskiego

ul. Małachowskiego

ul. Mazowiecka

ul. Miernicza

ul. Prądzyńskiego

ul. Podwale (nr 70-78, nr 67-79)

ul. Pułaskiego

ul. Wybrzeże Słowackiego

ul. Szybka

ul. Świstackiego

ul. Traugutta (nr 35-123, 34-106)

pl. Wróblewskiego

ul. Walońska

ul. Worcella

ul. Zgodna

pl. Społeczny

pl. Zgody

Święta

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
26765