• Pierwszy wtorek: godz. 19.15
  Wspólnotowe spotkanie modlitewne w sali dużej w Domu Parafialnym z konferencją z cyklu Ewangelizacja i dzieleniem.
 • Drugi wtorek: godz. 19.15 (bezpośrednio po mszy z godz. 18.30)
  Wieczór Adoracji – Wspólnotowa animowana adoracja w Kościele z udziałem wiernych, a w jej trakcie modlitwa wstawiennicza w nawach bocznych.
 • Trzeci wtorek: godz. 19.15
  Wspólnotowe spotkanie modlitewne w sali dużej w Domu Parafialnym i konferencja z cyklu Rodzina Bogiem Silna oraz dzielenie.
 • Czwarty wtorek: godz. 18.30
  Wieczór Uwielbienia czyli Wspólnotowo – Parafialna Eucharystia w Kościele połączona z uwielbieniem.
  Jednocześnie od godziny 18.00 odbywa się w tym czasie zbiórka Skautów Króla w salach Domu Parafialnego.

Jesteśmy Wspólnotą działającą w duchu Nowej Ewangelizacji w Kościele Katolickim. Wspólnotę tworzą osoby z różnych pokoleń i środowisk – chcemy czerpać z bogactwa doświadczeń i różnorodności. Pragniemy, by każdy czuł się tu akceptowany, potrzebny, nawiązujemy bliskie relacje. Jesteśmy świadomi swoich słabości, niedoskonałości, staramy się dostrzegać swoje potrzeby i wspierać nawzajem. Jesteśmy otwarci także na nowe osoby, każdy jest tu mile widziany.

zkoła Nowej Ewangelizacji formuje wspólnoty w Kościele do praktycznej i aktywnej ewangelizacji- aby każdy katolik potrafił w prostej i praktycznej formie przekazać innym Ewangelię. Powtarzając za Janem Pawłem II, to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach i nowa w środkach wyrazu.

Nasza wspólnota to miejsce spotkania z żywym Bogiem, doświadczania wciąż na nowo Jego miłości do każdego z nas. To także miejsce wzrostu – pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę, odkrywamy i rozwijamy swoje talenty, dary, charyzmaty, aby – za pomocą kreatywnych, wciąż nowych, atrakcyjnych form – głosić chwałę Bożą i przekazywać innym Dobrą Nowinę o ratunku w Jezusie. Tą prawdą żyjemy na co dzień, a nasze życie jest tego świadectwem.

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”

Parafia p.w. św. Maurycego
ul. Traugutta 34
50-418 Wrocław

Lider wspólnoty:
Jacek Bartkowiak (jacek.bartkowiak@life.pl)

+48 603 991 102

Numer konta bankowego:

Fundacja TALITHA KUM
Mokronoska 8, 52-407 Wrocław
Bank PKO BP
Nr rachunku 31 1020 5242 0000 2902 0356 2857
Z dopiskiem:   Na cele statutowe ZACHEUSZ
NIP: 8943062071

 
 

Święta

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
467