RORATY, odprawiane tylko w adwencie, to msze swięte ku czci Najświętszej Maryi Panny, która przygotowywała się na przyjście i narodziny Chrystusa. 

Na roraty warto przyjść z lampionem, który przypomina nam, że - rodzący sie Jezus przychodzi do nas w Eucharystii w blasku palących sie świec - ON SAM JEST ŚWIATŁEM oświecającym nasze życie.


Roarty dla dorosłych
poniedziałek - sobota
godz. 630


Roraty dla dzieci

poniedziałek - piatek
godz. 1830


Tegoroczne spotkania adwentowe dla dzieci przybliżą tajemnicę Mszy Świętej. Podczas rorat nauczymy się jeszcze pobożniej uczestniczyć we Mszy Świętej. Przypomnimy sobie nie tylko to, co podczas każdej Eucharystii się dzieje, ale przede wszystkim, że każda Msza Świeta jest ofiarą Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Poznamy też ludzi – takich jak ogłoszonego ostatnio błogosławionym Carla Acutisa – dla których Msza Święta była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością. Wśród nich będą też święta mama, siostry zakonne i zakonnik, ksiądz, studenci, a nawet małe dzieci. Szczegóły rorat będzie można śledzić na stronie Małego Gościa Niedzielnego.

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

W drugim roku realizacji programu (2020/21) będziemy chcieli skoncentrować się na sprawowaniu Eucharystii, stąd właśnie hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – dodaje. – Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej – wyjaśnia.

Wielkie znaczenie – jak podkreśla – będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej.

“Kościół w Polsce powinien zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Tego zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła, która celebruje Eucharystię zgodnie ustalonymi normami, wyrażonymi chociażby we Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego” – podsumowuje metropolita katowicki.

Abp Skworc pytany o inspiracje dotyczące programu wskazuje na nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza na jego adhortację apostolską „Sacramentum caritatis”, z której przejęto metodologię oraz klucz tematyczny dla aktualnego programu. Przypomina też słynny list Jana Pawła II o świętowaniu Niedzieli. Zauważa, że niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważna jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako “Dnia Pańskiego”, a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

artukuł za: eKAI.pl

 

Zachęcamy do włączenia się w akcję zbierania żywności dla potrzebujących z naszej Parafii.

Produkty żywnościowe o długiej dacie przxydatnbości będzie można złożyć do specjalnego kosza przy ołtarzu św. Antoniego Padewskiego.

Od 27. lat Caritas w całej Polsce wspiera dzieci i młodzież  w ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rocznie rozprowadzając ponad 2 mln świec w całym kraju. Pozyskane ze sprzedaży środki wykorzystuje na dofinansowanie letniego wypoczynku najmłodszych. W roku 2019 z tego wsparcia w naszej archidiecezji skorzystało 850 dzieci, w obecnym, pomimo sytuacji pandemicznej było ich 370.

Już od tej niedzieli, 8 listopada 2020 r., w naszym kościele parafialnym przy bocznym ołtarzu Bożego Narodzenia, będzie można nabyć świece przygotowane przez Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Świece małe - 6 zł
Świece duże - 15 zł

Każdej niedzieli o godz. 1030 sprawowana jest Msza Święta z udziałem dzieci i specjalnie do nich kierowanym Słowem Bożym. 

Zapraszamy wszystkich Rodziców wraz z Dziećmi do udziału w tej niedzielnej Eucharystii.

Szczególnie serdecznie zapraszamy uczniów klas III, którzy przygotowują się do I Komunii Świętej, a także dzieci z klas IV przed Rocznicą Komunii.

 

Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby pełnić służbę przy ołtarzu jako ministranci,  o zgłaszanie się do ks. Jana, wikariusza i opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Zachęcamy dziewczynki, które włączyłyby się do scholi śpiewającej podczas Mszy Świetej o godz. 1030 do spotkania ze scholą na próbach w piątki o godz. 1630 w domu parafialnym.

Święta

Wtorek,
Rok B, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1400