Rycerstwo Niepokalanej narodziło się w trzy dni po objawieniach fatimskich, 16 października1917 roku podczas sekretnego spotkania w celi Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych przy ulicy Teodoro w Rzymie. Twórcą Rycerstwa Niepokalanej jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Idea MI to troska o nawrócenie grzeszników, uświęcenie wszystkich pod opieką i przy pomocy Niepokalanej. Powstanie rycerskiej armii zbrojnej w modlitwę słów i czyn wynikało z potrzeby czasu, to odpowiedź na rozpalające się zarzewie Rewolucji Październikowej, wciąż trwająca I wojna światowa, nasilenie przez masonerię działań antykościelnych, poruszające tajemnice fatimskie.

Od 16 października 1917 roku pierwsi rycerze Niepokalanej po opieką i za pośrednictwem Matki Najświętszej- odpornej na zło, walecznej, zwycięskiej wypełniają swą misję.

W 1922 roku MI uzyskało aprobatę stolicy apostolskiej. Niepozorny franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe położył podwaliny pod polskie centrum Maryjnego Stowarzyszenia, fundując pod Warszawą klasztor i wydawnictwo Niepokalanów. Miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” przybywa pod polskie strzechy i do robotniczych mieszkań. W roku 1938 wydano 1mln egzemplarzy. Rosły także rycerskie szeregi, jesienią 1939 roku osiągnęły liczbę około 1 mln członków. Trwała ekspansja Rycerstwa na cały świat. Już w 1930 roku ojciec Kolbe szerzy ideę MI w Japonii. Wojna zatrzymała rozwój MI. Rycerskie niezwyciężone hufce przetrwały czasy komunizmu, chociaż zostało rozwiązane wydawnictwo, zaś franciszkanie dokonali wielkiego dzieła- wybudowali świątynię.

Dziś Rycerstwo podąża za zmieniającym się światem, poza działalnością tradycyjną, zainicjonowaną przez św. Maksymiliana, aktywność MI przejawia się w nowych formach, odpowiadających współczesnym wyzwaniom Kościoła; działają min. Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej, Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża adresowane do ciężko chorych i niepełnosprawnych – to oni stanowią potężną armię modlitwy i cierpienia; według ojca Maksymiliana – „Straż Przednią”.

 

Celem Rycerstwa jest:

+ Starać się o nawrócenie grzeszników i nieprzyjaciół a także zjednoczenie chrześcijaństwa.

+ Warunkiem Rycerstwa Niepokalanej jest:

   a) oddać się całkowicie Niepokalanej

   b) nosić i propagować cudowny medalik

   c) być wpisanym do księgi Rycerstwa w Niepokalanowie

 

Zadaniem Rycerstwa Niepokalanej jest:

* odmawiać codziennie akt strzelisty o Niepokalanej „O Maryjo bez grzechu poczęta …”

* modlić się i świadczyć chrześcijańskim życiem

 

W naszej Parafii

Rycerstwo Niepokalanej gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w 1. środy miesiąca o godz. 17.00 w domu parafialnym.

oraz uczestniczy we Mszy świetej o  godz. 18.30.

Każdego miesiąca oo. Franciszkanie z Centrum św. Maksymiliana w Haręmżach przygotowują materiały formacyjne dla należących do MI, które możesz zobaczyć tutaj.

 

Zachęcamy do regularnego śledzenia strony www z czasopismem Rycerz Niepokalanej

Święta

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1829