Uroczystość I Komunii Świętej
obecnych uczniów klas 3
planowana jest na niedzielę
16 maja 2021 roku 
podczas Mszy Świętej o godz. 10:30

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się w sobotę, 26.09.2020 r., o godz. 16.30 w kościele.

 

Na spotkanie należy przybyć z wymaganymi dokumentami:

- metryka chrztu dziecka (ochrzczonego poza parafią św. Maurycego)

- zgoda na przygotowanie i udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania (dziecka mieszkającego poza parafią św. Maurycego)

 

Podczas pierwszego spotkanie rodzice dziecka(opiekunowie prawni) wypełniają deklarację zgłaszającą dzieco do przygotowań komunijnych.

Zgłoszenie dziecka następuję przez wypełnienie Deklaracji rodziców dziecka komunijnego podczas spotkania  26.09.2020 r. o godz. 16:30.

Rodzice nieobecni na spotkaniu mogą to uczynić w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia do dnia 31.10.2020 r. Niezgłoszenie dziecka oznacza nieprzystąpienie do Komunii świętej dzoiecka w bieżącym roku szkolnym.

Dzieci nieochrzczone nie mogą przyjąć innych sakramentów (por. Kodeks Prawa Kanonicznego  kanony 849, 864, 867 §1; Katechizm Kościoła Katolickiego  1213, 1231-1233, 1246-1251; 1257). Jeśli dziecko przygotowujące się do Komunii nie zostanie ochrzczone do końca października, jego przygotowanie do I Komunii zostaje odsunięte w czasie do momentu przyjęcia chrztu.

Rodzice/prawni opiekunowie przekazują oryginalną pełną Metrykę chrztu świętego, którą uzyskują w kancelarii parafialnej, gdzie ochrzczono dziecko; dzieci ochrzczone w parafii św. Maurycego są zwolnione z przedstawienia niniejszego dokumentu.

Dzieci mieszkające poza parafią św. Maurycego przygotowują się i przyjmują sakramenty w parafii zamieszkania; jeśli przedstawią od własnego proboszcza Zgodę na przygotowanie i przyjęcie sakramentów poza parafią zamieszkania zostaną wpisane na listę dzieci komunijnych w tutejszej parafii.

Dzieci komunijne i ich rodzic uczestniczą w 10 nabożeństwach w ciągu miesiąca. Dzieci podczas nabożeństwa siedzą wraz z rodzicami.

Dzieci nie otrzymują obrazków-kontrolek. Rodzice -w dniu chrztu świetego- zobowiązali się wobec wspólnoty kościoła do chrzęścijańskiego wychowania dzieci. W sumieniu są zobowiązanie do wypełnienia tych slów.

Dzieci przygotowujące się do Komunii w naszej parafii, otrzymają od Wspólnoty Żywego Różańca działającej przy naszej parafii, dnia 4 października 2020 r. po zakończdniu Mszy Świętej o godz. 10.30 poświęcone Różańce.

Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
378