Kapłaństwo jest przedłużeniem ramion Chrystusowych, błogosławiących, rozgrzeszających, jest ciągłym przepowiadaniem Chrystusowej nauki i uobecnianiem Jego Ofiary. Czynić to mogą jednak tylko powołani, przygotowani i wyświęceni przez Kościół. Powołanie jest łaską, która musi trafić na odpowiedni grunt, aby się przyjęła. Musi być otoczone szczególną troską, mieć odpowiednie środowisko rodzinne i towarzyskie, aby się rozwinęło. Musi być przez samego powołanego do służby strzeżone, aby nie zgasło. O tę szczególną atmosferę i klimat duchowy każe Kościół zabiegać rodzinom powołanych, a wszystkim wiernym każe się modlić o dobrych kapłanów i diakonów.

W czasie trwającej sześć lat seminaryjnej formacji alumni, przyjmując posługi i święcenia, przygotowują się do przyjęcia święceń prezbiteratu.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, formacji i życia alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu znajdzieśz na

http://seminariumwroclaw.pl/

1 grudnia 2019 r., czyli w pierwszą niedzielę Adwentu, w Kościele w Polsce wystartował nowy, trzyletni program duszpasterski pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Kościół wrocławski odpowiedział mocny głosem: Modlimy się, nie ma Eucharystii bez kapłanów.

Więcej szczegółów https://www.niedziela.pl/artykul/148352/nd/Apostolat-%E2%80%9EDwunastka%E2%80%9D-%E2%80%93-3265-osob

Wspólnota Apostolatu Dwunastek gromadzi się na Mszach świetych w pierwsze czwartki miesiąca i innych wyznaczonych dniach.

Święta

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1823