Istotą sakramentu bierzmowania jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Włącza każdego wierzącego w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego.Nazwa „bierzmowanie” powstała od staropolskiego słowa „bierzmo”, co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie jest to zatem podtrzymywanie, umacnianie wiary. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, identyczne z tym, jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-4). To wylanie Ducha Świętego wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte znamię. Przyjęcie sakramentu bierzmowania czyni nas jeszcze bardziej dziećmi Bożymi, jeszcze ściślej jednoczy nas z Kościołem. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary. W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie spełnia rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości). Pod tym względem bierzmowanie jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej. Innymi nazwami sakramentu bierzmowania są: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament umocnienia w wierze oraz sakrament dopełnienia.

 

W naszej Parafii

Przygotowania do Sakramentu Bierzmowania rozpoczynają się każdorazowo na początku roku szkolnego. Do Bierzmowania mogą przygotowywać się osoby, które ukończyły naukę i katehizację w Szkole Podstawowej i obecnie są uczniami szkoły średniej. 


Jednym z podstawowych warunków jest wykazanie się świadectwami ze Szkoły Podstawowej będących potwierdzeniem uczęszczania na lekcje religii na WSZYSTKICH POZIOMACH nauczania podstawowego. 

Święta

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1390