.

- akt urodzenia dziecka,

świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był poza parafią) lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym (otrzymane w dniu ślubu)

dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania),

- zaświadczenia od rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania o możliwości pełnienia funkcji ojca/matki chrzestnych (kandydat na chrzestnego musi mieć ukończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania, powinien żyć zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej; rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby bez sakramentu bierzmowania, osoby żyjące w związkach cywilnych/nieformalnych, rozwiedzeni żyjący w kolejnych związkach cywilnych; świadectwa bierzmowania nie będą respektowane) 

zgoda na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania (jeśli rodzice dziecka mieszkają poza parafią św. Maurycego)

 

Po zgromadzeniu kompletu wymaganych dokumentów zapraszamy do kancelarii w celu ustalenia daty i godzina ceremonii.

- metryka chrztu,

- zgoda na przygotowanie i udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania (jeśli kandydat mieszka poza parafią św. Maurycego)

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

 

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

- odbywa się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej (ul. Katedralna 4)

- metryka z parafii chrztu,

- skierowanie do przygotowania w Centrum Duszpasterkim z parafii zamieszkania

 

Więcej szczegółów: cdaw.archidiecezja.wroc.pl

- metryka chrztu dziecka (ochrzczonego poza parafią św. Maurycego)

- zgoda na przygotowanie i udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania (dziecka mieszkającego poza parafią św. Maurycego)

 

- świedectwo chrztu do ślubu kościelnego z aktualną datą wystawienia i adnotacją o przyjętym bierzmowaniu,

- świadectwo bierzmowania (jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania: należy je odebrać z parafii, w której sakrament był przyjęty),

- ostatnie świadectwo z oceną z katechizacji szkolnej,

- dowody osobiste nupturientów (narzeczonych),

- zaświadczenie uczestnictwa i ukończenia katechezy przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,

- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne pół roku) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.

 

Datę ślubu należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Po zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy zgłościć się osobiście w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem na rozmowę kanoniczną (tzw. protokołu).

 

- akt zgonu,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

- w wypadku pochówku na Cmentarzu parafialnym przy ul. Działkowej (Cmentarz na Skowroniej Górze): Karta zgonu - część dla administracji cmentarza

 

 

Po przedstawieniu wymaganych dokumentów potwierdzana będzie data i godzina ceremoni pogrzebowej.

Święta

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4284