Menu

Polecamy strony

  I KOMUNIA ŚWIĘTA

   

              Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Jest to równocześnie szansa do odnowienia życia wiary całej rodziny. Szkoda przegapić taki czas, bo on już nie wróci. Wykorzystany pomoże osiągnąć co najmniej trzy wspaniałe rzeczy. Po pierwsze, dla rodziców jest wspaniałą okazją do pogłębienia i ożywienia swojej osobistej wiary. Po drugie, w tym czasie jest szczególna  szansa na to, aby dziecko poczuło się bratem lub siostrą w wierze swojego mamy i taty, bo przecież wiara normalnie żyje i rozwija się tylko we wspólnocie wierzących. Wreszcie po trzecie, rodzice mogą istotnie – więcej niż ksiądz czy katechetka, którzy mają jakby niebyło sporadyczny kontakt – dopomóc dziecku do tego, żeby wiara stała się dla niego czymś bardzo ważnym i bardzo własnym.

              Zgłaszając dziecko do przygotowania się do Pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, warto uświadomić sobie odpowiedzialność, jaka spoczywa na rodzicach, za chrześcijańskie, religijne wychowanie dziecka. Nauczenie pacierza, przyjście na Boże Narodzenie zobaczyć szopkę i dekoracje czy udział w poświęceniu koszyczka na Wielkanoc to mało, zdecydowanie za mało!

  Pomocą w wypełnianiu tego obowiązku jest uczestnictwo razem z dzieckiem we Mszy Świętej w każdą niedzielę, uroczystość i święto nakazane, szczególnie tej Mszy, podczas której homilia głoszona jest specjalnie dla dzieci i z ich udziałem.

  Świętowanie niedzieli i dni świętych nie kończy się jedynie na udziale we Mszy Świętej. Warto wykorzystać ten czas na lekturę Pisma Świętego – może jeszcze takiego z obrazkami -  aby dziecko lepiej poznało i uświadomiło sobie to, co Bóg czynił poprzez wieki dla ludzi. Pomocą mogą być bajki o tematyce biblijnej.

  Niech ten niedzielny dzień przepleciony będzie częstszą modlitwą:

  - poranną i wieczorną – jako podziękowanie za dzień, który jest pamiątką Zmartwychwstania Jezusa;

  - przy posiłkach, szczególnie wspólnym rodzinnym obiedzie, kiedy to tato z mamą dziękują za wszystko, co otrzymali od Boga: wzajemną miłość małżeńską, za dzieci, które są ich wspólną radością, za pracę minionego tygodnia, która pozwoliła zdobyć środki na zapewnienie przyszłości całej rodziny.

              Niech niedziela będzie dniem na rozmowy na temat wiary, lekturę czasopism religijnych dla dzieci, np. Mały Gość Niedzielny, Mały Przewodnik Katolicki, Anioł, Ola i Jaś, Mały Rycerz Niepokalanej czy Dominik – ten tytuł szczególnie poświęcony jest dzieciom przygotowującym się do I Komunii.

              Niedziela może być dniem wspólnej zabawy – by ukazać dziecku radość i szczęście, jakie daje Bóg, który stawia obok nas drugiego człowieka. W zdrowym ciele, zdrowy duch – mówi przysłowie; po niedzielnym obiedzie, podwieczorku warto wyjść na rodzinny spacer, aby podziwiając stworzony świat ukazać Boga, który objawia się w pięknie stworzenia: roślin, zwierząt (mamy we Wrocławiu kilka parków miejskich, ogród botaniczny, zoo) czy nawet dzieł architektury czy techniki – które pokazują potęgę intelektu człowieka, najdoskonalszego stworzenia bożego.

  Warto pomóc dziecku w przyswojeniu sobie podstawowych modlitw i prawd wiary   (z zakresu nauczania religii w klasach 1-3 szkoły podstawowej) tak,  aby nie tylko umiało recytować modlitwy, ale je rozumiało (do takich rozmów rodzic też musi być przygotowanyJ).

  W trakcie roku przygotowań do I Komunii Świętej należy wraz z dzieckiem uczestniczyć w różnych nabożeństwach: różańcowych w październiku, Roratach w czasie Adwentu, rekolekcjach przed Bożym Narodzeniem, drodze krzyżowej czy gorzkich żalach w czasie Wielkiego Postu, rekolekcjach przed Wielkanocą.

  Odbywać się będą spotkania organizacyjne dla rodziców, również z krótkim przesłaniem duchowym (dzieci w tym czasie mogą pozostać pod opieką starszego rodzeństwa, dziadków czy kogoś z najbliższej rodziny)

   

   

  KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ

   

  Niedzielne i świąteczne Msze Święte z udziałem dzieci, godz.10.30

  – przychodząc przed rozpoczęciem Mszy Świętej należy złożyć na balaskach kontrolki MOJA NIEDZILENA EUCHARYSTIA, po zakończeniu Mszy Świętej po odbiór podchodzą tylko dzieci: SP 2 – ks. Mateusz, SP 85 i pozostałe dzieci –  katechetka Magdalena Skuza. 

   

  24.09.2017, niedziela, godz. 10.30:Msza Święta i spotkanie rodziców w Domu parafialnym

  – zgłoszenie dziecka i złożenie wymaganych dokumentów (dla dzieci chrzczonych poza parafią św. Maurycego: Metryka chrztu do I Komunii Świętej; dla dzieci mieszkających poza terenem parafii św. Maurycego: Zgoda Proboszcza na I Komunię Świętą poza parafią zamieszkania) 

   

  1.10.2017,  niedziela, godz. 10.30 – Msza Święta i rozdanie poświęconych różańców

             

  Nabożeństwa różańcowe z udziałem dzieci, poniedziałek-piątek, godz. 17.00

  – potwierdzeniem uczestnictwa są imienne plansze z obrazkami, które należy przynieść 26 X 2017

   

  5.11.2017, niedziela, godz. 10.30:Msza Święta i spotkanie rodziców w Domu parafialnym

   

  Stroje komunijne – przymiarkipo Mszy Świętej po godz. 10.30:

  –  12.11.2017:   SP 2

  –  19.11.2017:   SP 85

   

  3.12.2017, niedziela, godz. 10.30 – Msza Święta i poświęcenie medalików

   

  Roraty z udziałem dzieci, poniedziałek-piątek, godz. 18.30

   – potwierdzeniem uczestnictwa są imienne plansze z obrazkami, które należy przynieść 22 XII 2017

   

  4.02.2018, niedziela, godz. 10.30:Msza Święta i spotkanie rodziców w Domu parafialnym

             

  Nabożeństwa Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci, piątek, godz. 17.00

  – potwierdzeniem uczestnictwa są imienne plansze z obrazkami, które należy przynieść 25 III 2018

   

  18.02.2018, niedziela, godz. 10.30 Msza Święta z wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary dzieci i rodziców komunijnych – dziecko przynosi ze sobą świecę chrzcielną bądź zakupioną przez siebie z racji I Komunii Świętej

   

  4.03.2018, niedziela, godz. 10.30:Msza Święta i spotkanie rodziców w Domu parafialnym

             

  1.04.2018, niedziela, godz. 10.30:Msza Święta i spotkanie rodziców w Domu parafialnym

   

  Zaświadczenie o katechizacji

  - do dnia 15.04.2018 dostarczają rodzice dzieci, które uczęszczają na katechizację poza SP 2 i 85

             

  29.04.2018, niedziela, godz. 10.30:Msza Święta i spotkanie rodziców w Domu parafialnym

             

   

  KALENDARIUM PRÓB LITURGICZNYCH

   

  –  terminarz zostanie podany na przełomie lutego i marca 2018

   

  ŚPIEWY KOMUNIJNE

  NA WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA

  Oto jest dzień

  Oto jest dzień,/x2                 

  Który dał nam Pan./x2              

  Weselmy się./x2                    

  I radujmy się w nim./x2            

  Oto jest dzień, który dał nam Pan! 

  Weselmy się i radujmy się w nim.   

  Oto jest dzień, oto jest dzień,   

  Który dał nam Pan!                 

   

  Kiedyś o Jezu

  1. Kiedyś o Jezu, chodził po świecie,

  Brałeś dziateczki w objęcia Swe,

  Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię:

  Do serca Twego przytul i mnie.

              2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty wieki Boże,

              W żłóbku płakałeś, nad światem złym,

              Nie płacz Dzieciątko Ja ci w pokorze,

              Serce swe daję, Ty mieszkaj w nim!

  3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,

  Rzekłeś, że wtenczas przyjmuję Cię,

  Dzięki Ci Jezu, żeś nas miłował,

  Za to Cię kochać na wieki chcę.

   

  PROCESJA Z  DARAMI

  Przygotuję Ci serce

  1. Przygotuję Ci serce o Chryste

  Przygotuję Ci serce niewinne

  Takie jasne radosne i czyste

  Przygotuję Ci serce o Chryste

              2. Przygotuję Ci serce ofiarne

              Precz odrzucę co kusi i wabi

              Przygotuję nadzieję i wiarą

              Przygotuję Ci serce ofiarą

  3. Przyozdobię Ci serce miłością

  Taką wielką co wszystko zwycięża

  Abyś wstąpił do niego z radością

  Przyozdobię Ci serce miłością

              4. Przyozdobię Ci serce dziecinne

              Takie małe tak biedne i słabe

              A Ty wlejesz w nie siły swe dziwne

              Kiedy wstąpisz w me serce niewinne

   

  KOMUNIA ŚWIĘTA

  Pan Jezus już się zbliża

  1.Pan Jezus już się zbliża,

  Już puka do mych drzwi.

  Pobiegnę Go przywitać,

  Z radości serce drży

              Ref.: O szczęści nie pojęte

              Bóg sam odwiedza mnie,

              O Jezu wspomóż łaską,

              Bym godnie przyjął Cię.

  2.Nie jestem godzien Panie

  Byś w sercu moim był

  Tyś Królem waszego świata,

  A jam jest marny pył.

              3. Gdy wspomnę, na me grzechy,

              To z żalu płyną łzy,

              Bom serce Twoje zranił,

              O Jezu odpuść mi.

  4. Pragnąłbym Cię tak kochać,

  Jak Ty kochałeś mnie,

  Przyjm serce me oziębłe,

  A daj mi serce swe.

   

  Idzie mój Pan,

  Idzie mój Pan,

  idzie mój Pan.

  On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x

              Mija góry, łąki, lasy,

              By Komunii stał się cud.

              On chce Chlebem nas nakarmić,

              By nasycić życia głód.           

   

  Wszystko Tobie oddać pragnę

  1. Wszystko Tobie oddać pragnę    

  i dla Ciebie tylko żyć!           

  Chcę Cię Jezu kochać wiernie      

  dzieckiem Twoim zawsze być!       

              Ref.: Serce moje weź,

              niech Twą śpiewa cześć,   

              serce moje, duszę moją,

              Panie Jezu weź!   

  2. Wszystko Tobie oddać pragnę

  od najmłodszych moich lat.

  Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł

  pokusami swymi świat.

              3. Wszystko Tobie oddać pragnę,

              w duszy czuję święty żar.

              To Ty dajesz dziecku swemu

              Twojej łaski Boży dar.

   

  Dzięki, o Panie!

              Ref.: Dzięki, o Panie! Składamy dzięki,

              O Wszechmogący nasz Królu w niebie!

  1. Za to, że dałeś nam wiarę...

  2. Za to, że dałeś nam miłość...

  3. Za to, że dałeś nam siebie...

  4. Ty nam przebaczasz grzechy...

  5. Ty nam przywracasz życie...

  6. Za to, że jesteś z nami...

  7. Tobie śpiewamy z radością...

  8. Za to, że Zmartwychwstałeś...

  9. Za to, żeś Ducha nam zesłał...

   

  Już gościsz Jezu

  1. Już gościsz Jezu w sercu

  Dzień ten jest szczęścia mego dniem,

  Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,

  Bądźże uwielbion, Boże mój.

              2. Cóż ja dam Tobie Jezu mój?

              Chcę ofiarować zapał swój,

              By zawsze pełnić wolę Twą

              Zachować czystą duszę mą.

  3. Jezu pozostań w sercu mym,

  Tylko Ty sam zamieszkaj w nim

  Dopomóż mi w godzinie złej

  Wytrwać w miłości Jezu Twej.

   

  PO BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE

  Panie Jezu zabierzemy Cię do domu 1. Panie Jezu zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu. Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami, Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy             2. Razem z tobą będzie z nami Twoja Mama,             Żeby nasza nigdy już nie była sama.             Święty Józef tatusiowi dopomoże             I grzeczniejsze będą z dzieci Tobą, Boże.

   

  UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

   

  – 13 V 2018, godz. 10.30: SP nr 2

  – 20 V 2018, godz. 10.30: SP nr 85

   

  BIAŁY TYDZIEŃ

   

  –  godz. 18.00: nabożeństwo majowe

  –  godz. 18.30: Msza Święta   

   

  Poniedziałek – dziękujemy za życie, wiarę i chrzest:

  - warto zaprosić chrzestnych i w gronie najbliższej rodziny podziękować na modlitwie za dar wiary,

  - dzieci dziękują rodzicom za czas poświecony na wychowanie i przygotowanie do I Komunii Świętej

  - dzieci otrzymują kopertę na ofiarę na misje (podczas katechezy w szkole wyjaśniany jest cel tej ofiary, warto zajrzeć na http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/ i dowiedzieć się więcej)

   

  Wtorek – dzień misyjny:

  - przynosimy do kościoła /otrzymaną w poniedziałek/ kopertę z ofiarą dziecka komunijnego na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci – po nabożeństwie majowym kopertki składamy do koszyka przed ołtarzem

  - dzieci dostają specjalną kartkę na zapisanie intencji modlitwy na środę, która zostanie odczytana na Nowennie do NMP Nieustającej Pomocy

   

  Środa – zawierzamy się Maryi, Matce Jezusa

  - kartki z wypisanymi prośbami do Maryi dzieci składają przed rozpoczęciem nabożeństwa majowego do koszyczka na balaskach

  - dzieci otrzymują obrazek z Maryją

   

  Czwartek – dziękujemy Jezusowi za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie i za kapłanów

   

  Piątek – dziękujemy za miłość Serca Jezusowego

  - wyjaśnienie istoty  nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca i zachęta do jego praktykowania

  - dzieci otrzymują pamiątkę I spowiedzi i Komunii Świętej

   

  Święta

  Środa, I Tydzień Wielkiego Postu
  Rok B, II
  Dzień Powszedni

  Licznik

  Liczba wyświetleń:
  2188600